Voor cliënten 

Psychische klachten kunnen er toe leiden dat u niet volledig of in het geheel niet meer kunt werken: u bent (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Een behandeling van uw psychische klachten, of deze nu werkgerelateerd zijn of niet, kan dan bijdragen aan uw herstel en eventuele terugkeer naar betaald werk.

Wanneer u bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid begeleid wordt door het UWV en wanneer een behandeling bij De Psychologengroep kan bijdragen aan uw herstel en daarmee uw reïntegratiemogelijkheden kan vergroten, bestaat de mogelijkheid om via het UWV bij De Psychologengroep in behandeling te komen. Het UWV kan u dan rechtstreeks bij ons aanmelden via onderstaand formulier. 

**Let op: de aanmelding verloopt in deze situatie via het UWV. U dient dit zelf rechtstreeks af te stemmen met uw verzekeringsarts; De Psychologengroep bemiddelt hier niet in.**

 

Voor het UWV 

De Psychologengroep is aangewezen als leverancier voor het UWV. Heeft u een cliënt bij wie een behandeling bij De Psychologengroep kan bijdragen aan het herstel en het vergroten van de reïntegratiemogelijheden? Dan kunt u uw client via onderstaand formulier aanmelden bij De Psychologengroep. 

U kunt, in overleg met uw cliënt, via onderstaand formulier een voorkeur voor een behandelaar aangeven. Houdt u rekening met de wachttijden van de behandelaar; deze vindt u via hun persoonlijke pagina (onder het kopje 'Psychologen'). 

Uw client zal binnen de aangegeven wachttijd worden gezien door een van onze behandelaren. Wanneer er geen voorkeur is voor een behandelaar, ontvangt u na uw aanmelding de rechtstreekse contactgegevens van de behandelaar die uw cliënt zal zien. 

 

  Kies bestand...