• darkblurbg

Zowel voor Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) als Specialistische GGZ (S-GGZ) kunt u verwijzen naar De Psychologengroep. Over hoe u dat kunt doen en naar welk echelon dit het meest passend is, vertellen we hieronder meer. Vanzelfsprekend is niet iedere patiënt bij ons op zijn plek. Ook hierover geven we op deze pagina meer informatie.
Bij uw verwijzing houdt u natuurlijk ook rekening met de wachttijd voor uw patiënt. Voor de actuele wachttijden kijkt u op de home-pagina.

De Psychologengroep behandelt enkel volwassenen (18+); jeugdigen kunt u dus niet verwijzen.

Inclusie 

Cliënt is op de datum van doorverwijzing ouder dan 18 jaar. Er is sprake van (het vermoeden van) een DSM-V stoornis. Wanneer het een enkelvoudige stoornis betreft en deze naar schatting in maximaal 10 sessies te behandelen is, verwijst u naar de GB-GGZ. Betreft het een complexe enkelvoudige stoornis of is er sprake van meervoudige problematiek dan verwijst u naar de S-GGZ. Voor persoonlijkheidsproblematiek verwijst u ook naar de S-GGZ. Tevens verwijst u naar de S-GGZ wanneer eerdere behandeling binnen de GB-GGZ geen resultaat heeft opgeleverd of wanneer er sprake is van reeds langer aanwezige en hardnekkige problematiek. 

Exclusie 

Contra-indicaties voor verwijzing naar De Psychologengroep zijn o.a.: 

  • Suïcidaliteit (dan bij voorkeur naar een instelling met een psychiater en/of crisis-, spoed- en/of opname-afdeling)
  • Ander hoog risico op crisis of noodzaak van opname (idem)
  • Primaire verslavingsproblematiek
  • Psychotische toestandsbeelden
  • Primaire autisme spectrum stoornis
  • Anti-sociaal en/of (verbaal) agressief gedrag
  • BMI <17 of >40
  • Cliënt is op datum verwijzing jonger dan 18 jaar 
  • Verstandelijke beperking 

Verwijsschema

Huisarts en/of POH-GGZ

Generalistische Basis GGZ bij De Psychologengroep

Specialistische GGZ bij De Psychologengroep

GGZ-instelling of andere praktijk
 Wél psychische klachten, géén stoornis  DSM-V stoornis  DSM-V stoornis  Suïcidaliteit
   Enkelvoudige problematiek  Complexe enkelvoudige problematiek  Ander hoog risico op crisis en/of opname
   Maximaal 10 sessies  Meervoudige problematiek  Primaire verslavingsproblematiek
     Persoonlijkheidsproblematiek  Psychotische toestandsbeelden
     Eerdere niet succesvolle behandeling GB-GGZ  Primaire autisme spectrum stoornis
     Langdurige problematiek (>6 mnd)  Anti-sociaal en/of (verbaal) agressief gedrag
       BMI <17 of >35
       Verstandelijke beperking

 

ZorgDomein

De Psychologengroep is aangesloten bij ZorgDomein en aldus kunt u verwijzen.

Post

Natuurlijk kunt u uw verwijzing ook via de post versturen. Adresseert u uw verwijzing dan aan:  

De Psychologengroep
Kamperfoelielaan 1
9363EV Marum

Verwijsformulier

Naast bovenstaande mogelijkheden kunt u ook gebruik maken van onderstaand verwijsformulier. Alle velden zijn hierbij verplicht (*). Het is voor verwijzing noodzakelijk dat de patiënt een DSM-V diagnose heeft (of er is een vermoeden van), dit veld is daarom al aangevinkt.

  Kies bestand...