De Psychologengroep GGZ is een GGZ-instelling waar ambulante GGZ wordt verleend aan patiënten. Het verlenen van ambulante GGZ is ons primaire proces.

Bij De Psychologengroep worden de behandelingen uitgevoerd door BIG-geregistreerde behandelaren die op freelancebasis werkzaam zijn. Voor een goede uitvoering van de werkzaamheden is het van belang dat de behandelaren de processtappen van het primaire proces op dezelfde manier uitvoeren. Door de processtappen vast te leggen wil De Pyschologengroep voorkomen dat er afwijkingen ontstaan.

Een beschrijving van ons primaire proces en van de stappen in dit proces waarvan we verwachten dat je deze uitvoert, vindt je hier. Een beschrijving van de in- en exclusie criteria (ook wel: contra-indicaties), vindt je hier