Omgaan met een patiënt die in een crisis dreigt te belanden (of is beland) of een patiënt die suïcidaal gedrag vertoont kan zelfs voor ervaren behandelaren een grote uitdaging zijn. Ook voor behandelaren kan het moeilijk zijn suïcidaal gedrag bespreekbaar te maken. 
Heb je een patiënt bij wie crisis of suïcidaal gedrag speelt en/of dreigt? Maak je je zorgen over een patiënt? Neem dan contact op met Marc om de casus te bespreken en samen een stappenplan te bedenken. 
Op deze pagina vind je achtergrondinformatie over hoe je kunt omgaan met crisis en/of suïcidaal gedrag. Je vindt onder andere de uitgebreide Generieke Module Suïcidaal gedrag, de Samenvattingskaart Generieke Module en de Werkkaart Hoe ga je om met patiënten met suïcidaal gedrag? Alle documenten zijn opgesteld door GGZ Standaarden.