Als freelancer ben je zelf aangesloten bij een Klachten- en Geschillenregeling. Wanneer een client bij jou in behandeling is en diegene is niet tevreden over de behandeling of bejegening, kan deze een klacht indienen. Omdat je als freelancers eigen (inhoudelijke) verantwoordelijkheid draagt voor de behandeling, kan deze klacht worden ingediend via de Klachtenregeling waarbij je bent aangesloten. 

Een client kan en mag er ook voor kiezen om een klacht in te dienen via de Klachtenregeling van De Psychologengroep. De Psychologengroep is immers opdrachtgever en in die hoedanigheid kan ook De Psychologengroep worden aangesproken op bejegening of behandeling door degene aan wie wij een opdracht hebben verstrekt. Daarom vind je hier de Klachtenregeling van De Psychologengroep. 

Heb je vragen over hoe je om moet gaan met klachten of geschillen? Neem dan contact op met de Klachtenfunctionaris van de Klachten- en Geschillenregeling waar je bij bent aangesloten. Mocht je eerst intern willen overleggen, neem dan contact op met Marc of Evelien.