De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt je met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Marc is aangewezen als aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld. Heb je (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling? Neem dan vooral contact op met Marc, zodat jullie samen het stappenplan van de Meldcode kunnen doorlopen. 

Hoe werkt de meldcode?

De meldcode is niet alleen bedoeld voor (vermoedens van) fysiek geweld, maar ook psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. De 5 stappen in de meldcode helpen professionals vanaf het moment van signaleren tot aan het besluit over het al dan niet doen van een melding bij Veilig Thuis.

De stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:

  1. Breng signalen in kaart. De kindcheck is onderdeel van deze stap.
  2. Overleg met een collega. Raadpleeg eventueel Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
  3. Ga in gesprek met de betrokkene(n).
  4. Weeg het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Neem bij twijfel altijd contact op met Veilig Thuis.
  5. Neem een beslissing. Is melden noodzakelijk? Of is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?
Wil je na het doorlopen van de Meldcode een melding maken bij Veilig Thuis? Dan kan dat via de formulieren van Veilig Thuis:  Drenthe, Friesland en Groningen