De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt je met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Marc is aangewezen als aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld. Heb je (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling? Neem dan vooral contact op met Marc, zodat jullie samen het stappenplan van de Meldcode kunnen doorlopen. 
Wil je na het doorlopen van de Meldcode een melding maken bij Veilig Thuis? Dan kan dat via de formulieren van Veilig Thuis:  Drenthe, Friesland en Groningen