De kindcheck 

De kindcheck is onderdeel van stap 1 van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Als professional werkzaam in de GGZ vallen wij onder de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarom moeten wij bij iedere client afwegen of de kindcheck aan de orde is. 

Wat is de Kindcheck?

De kindcheck is aan de orde als een volwassen of adolescente cliënt in een (medische) situatie verkeert die minderjarige kinderen (ernstige) schade kan veroorzaken. De kindcheck houdt in dat je je bij bepaalde groepen volwassenen nagaat of zij voor minderjarige kinderen zorgen en of kinderen daar veilig opgroeien. Denk bijvoorbeeld aan cliënten met ernstige psychische problemen, drugs- of alcoholverslaving of met een gewelddadige partner. Ga bij deze groepen cliënten ook na of zij zwanger zijn. En bij adolescente cliënten met dergelijke problemen ga je na of zij minderjarige broers of zussen hebben met wie zij in een huis wonen. Je eerste bevindingen kun je kwijt op het intake formulier in CRS. Vul dit in; daarmee ligt vast dat je weloverwogen wel of niet de kindcheck hebt uitgevoerd.

Bij een ‘positieve kindcheck’ volg je de stappen van de meldcode. Is er geen reden tot zorg, dan sluit je af en noteer je dat in het dossier.

Hoe voer ik de kindcheck uit? 

Bij de intake breng je de gezinssituatie van cliënt in beeld. Heeft cliënt de zorg voor minderjarige kinderen? Dan is het belangrijk dat je een inschatting maakt van hoe de situatie en/of problemen van cliënt van invloed zijn op de zorg voor en ontwikkeling van het aanwezige kind. Is er naar jouw mening geen reden tot zorg? Dan noteer je dat in het intake verslag. Is er wel reden tot zorg? Dan voer je de kindcheck uit.

In het EPD vind je aan de rechterzijde de knop 'kindcheck'. Het formulierveld vul je in. De uitkomst kan zijn dat er geen actie vereist is. Soms is de uitkomst dat er wél actie vereist is. Dan volg je de stappen uit de meldcode.

Meer lezen? 

Op de site van Stichting Augeo vindt je veel informatie over de kindcheck. Ook de Projectgroep Landelijke Implementatie-impuls Kindcheck bij de GGZ heeft een site waarop je veel informatie en naslagwerk kunt vinden.