Binnen De Psychologengroep werken wij veelal met privacy-gevoelige gegevens. Onze digitale systemen zijn zo goed mogelijk beveiligd. Toch kunnen ook bij ons datalekken voorkomen. Bij een datalek gaat het om ongeoorloofde of onbedoelde toegang tot persoonsgegevens, maar ook om het ongewenst vernietigen, verliezen, wijzigen en verstrekken van persoonsgegevens. Ook hierdoor kunnen de betrokken personen namelijk schade leiden.
Een datalek is dus niet alleen een externe hack van ons EPD, maar ook het in de trein laten liggen van een ROM-uitslag of het per ongeluk mailen van een behandelovereenkomst naar de verkeerde persoon. De Procedure Datalekken beschrijft wat je kunt doen bij een datalek en hoe De Psychologengroep met een datalek moet omgaan. 
Melden kun je via het Formulier Melding Datalekken