Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers hun werk veilig kunnen uitvoeren. Onder 'veilig' verstaan we niet alleen fysieke veiligheid maar ook dat je je veilig voélt in alles wat je voor of bij De Psychologengroep doet. Om die veiligheid te waarborgen en waar nodig te verbeteren, is er een Procedure Veilig Incident Melden. Daarin staat beschreven hoe je een melding kunt doen en wat De Psychologengroep vervolgens met die melding moet doen.
Een melding kun je doen door gebruik te maken van dit formulier.  Een (bijna-)incident is eigenlijk alles 'wat niet de bedoeling is': agressie tijdens een behandelsessie of in de wachtruimte, brand, achterstallig onderhoud van de praktijkruimte enzovoorts. Incidenten kunnen zich zowel voordoen in de behandelrelatie maar ook in relatie tot collega's, bezoekers of naasten van cliënten. 
Als je meer wil lezen over de achtergrond van Veilig Incident Melden, vind je hier de Handreiking Veilig Incident melden van GGZ Nederland.