Kosten van uw behandeling

Hoeveel uw behandeling kost, is vastgesteld door de overheid. In de GGZ geldt met ingang van 2022 het Zorgprestatiemodel ('ZPM').

 

Wat is het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel gaat over de manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) wordt betaald. 

In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen. En er is afgesproken hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

Uw behandeling bestaat uit verschillende onderdelen: een telefoongesprek naar aanleiding van uw verwijzing, een intakegesprek met uw behandelaar, een behandelconsult of contact per email over uw klachten. In het zorgprestatiemodel heten die onderdelen 'zorgprestaties'. De zorgprestaties staan op de rekening die u via Infomedics ontvangt. Aan de zorgprestaties ziet u voor welk onderdeel van uw behandeling u betaalt. Als u de rekening bij uw zorgverzekeraar declareert, weet de zorgverzekeraar op basis van de zorgprestaties wat hij aan u moet vergoeden.

 

Welke tarieven worden in rekening gebracht? 

De Nederlandse Zorgautoriteit ('Nza') heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. De tarieven noemen wij de Nza-tarieven.

De Psychologengroep brengt de Nza-tarieven in rekening. 

Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:

  • Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige.
  • Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.
  • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
  • De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.

Bij De Psychologengroep werken 4 categorieën beroepen: GZ-Psychologen (GZ), Psychotherapeuten (PT), Klinisch Psychologen (KP) en overige beroepen (bijvoorbeeld psychomotorisch therapeuten). De Psychologengroep is een instelling (Ambulant, monodisciplinair sectie III). De Psychologengroep is opgenomen in het Kwaliteitsregister

Onderstaande Nza-tarieven kunt u terugvinden op uw factuur:

 GZ-Psycholoog  Psychotherapeut  Klinisch Psycholoog Overige beroepen
Behandeling        
5 minuten  € 39,92   41,59   49,93   35,73
15 minuten  € 69,82   74,43   87,53  € 62,20
30 minuten   118,51   131,30   150,29   104,94
45 minuten   167,10   187,99   212,59   147,58
60 minuten   192,60  € 217,47   243,55  € 169,74
75 minuten   235,17   266,41  € 297,13  € 207,07
90 minuten   288,18   326,15   364,25   253,83
120 minuten  € 416,35   472,82   524,57   366,19
Diagnostiek        
5 minuten   53,08   53,97   66,51   47,76
15 minuten   89,68   93,50   112,77   80,31
30 minuten  € 148,56   162,56   189,70  € 132,08
45 minuten  € 206,23   230,14   264,59  € 182,80
60 minuten   228,60   256,06   291,31  € 202,16
75 minuten  € 275,84   310,28   351,21  € 243,68
90 minuten   339,49   381,40   432,43  € 300,01
120 minuten   478,46   539,78  € 607,14  € 422,08
         
Schriftelijke informatieverstrekking (bv. aan bedrijfsarts, verzekeraar, advocaat)   91,78   91,78  € 91,78  € 91,78
No show € 75,- € 75,- € 75,- € 75,-

Geplande tijd en gerealiseerde tijd

De Psychologengroep gaat uit van de geplande tijd. Als een consult iets langer of iets korter duurt, wordt de geplande tijd in rekening gebracht.

Duurt een consult meer dan 15 minuten korter of langer? Dan wordt de daadwerkelijke duur van een consult in rekening gebracht. Dit noemen wij de gerealiseerde tijd.  

 

No-show tarief

Kunt u niet op uw afspraak komen? Meldt dit dan tot uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch of per email bij uw behandelaar. U kunt zich ook afmelden via info@depsychologengroep.nl of telefonisch via 088 9996900.

Indien u uw afspraak niet op tijd afzegt, kan uw behandelaar het no-show tarief in rekening brengen.