• darkblurbg

 

Vergoeding van uw behandeling: uw zorgverzekering 

Op deze pagina leest u meer over de vergoeding van uw behandeling. Leest u deze pagina goed door: het kan zijn dat u uw behandeling niet volledig vergoed krijgt. Heeft u een restitutie-polis? Dan krijgt u uw behandeling volledig vergoed. U dient altijd rekening te houden met inhouding van het wettelijk eigen risico

 

Hoe wordt mijn behandeling vergoed? 

Vergoeding van GGZ vindt plaats vanuit de basisverzekering. De Psychologengroep heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Daarom is het afhankelijk van uw verzekeringspolis, of u een volledige of gedeeltelijke vergoeding ontvangt. Wanneer uw zorgverzekeraar de behandeling gedeeltelijk vergoedt, dient u het verschil tussen de factuur en uw vergoeding zelf te voldoen. U heeft dan een eigen bijdrage

Voor uw start bij De Psychologengroep is het verstandig om na te gaan of uw zorgverzekeraar uw behandeling volledig of gedeeltelijk vergoedt. Uw zorgverzekeraar kan u daarover informeren. Ook de behandelaren van De Psychologengroep zijn u daarbij graag behulpzaam. 

 

Wettelijk eigen risico

Op GGZ wordt het wettelijk eigen risico van € 385,- ingehouden, ongeacht hoe u verzekerd bent. U dient dus altijd rekening te houden met inhouding van (een deel van) het eigen risico op de vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Of en zo ja, hoeveel wettelijk eigen risico wordt ingehouden is afhankelijk van andere zorgkosten die u in een kalenderjaar heeft. Uw zorgverzekeraar kan u daarover informeren.

Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het eigen risico bedrag bij u hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Als u koos voor een hoger eigen risico bedrag betaalt u een groter deel van uw zorgkosten zelf.

 

Wanneer ontvang ik een volledige vergoeding van mijn behandeling? 

Wanneer u een restitutie-polis heeft, krijgt u de behandeling bij De Psychologengroep volledig vergoed en heeft u géén eigen bijdrage. In dit overzicht kunt u zien of uw polis een restitutie-polis is.

Wel dient u rekening te houden met inhouding van (een deel van) het wettelijk eigen risico. 

 

Wanneer ontvang ik een gedeeltelijke vergoeding van mijn behandeling? 

Met een zogeheten natura-polis krijgt u de behandeling grotendeels vergoed. U heeft een eigen bijdrage. Afhankelijk van de specifieke polis zult u tussen de 55% en 90% vergoed krijgen van uw verzekeraar. Uw eigen bijdrage is dan 10% tot 45% van het in rekening gebrachte tarief.

U dient bovendien rekening te houden met inhouding van (een deel van) het wettelijk eigen risico.