• darkblurbg

Wat is het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel gaat over de manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) wordt betaald. 

In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen. En er is afgesproken hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

Uw behandeling bestaat uit verschillende onderdelen: een telefoongesprek naar aanleiding van uw verwijzing, een intakegesprek met uw behandelaar, een behandelconsult of contact per email over uw klachten. In het zorgprestatiemodel heten die onderdelen 'zorgprestaties'. De zorgprestaties staan op de rekening die u via Infomedics ontvangt. Aan de zorgprestaties ziet u voor welk onderdeel van uw behandeling u betaalt. Als u de rekening bij uw zorgverzekeraar declareert, weet de zorgverzekeraar op basis van de zorgprestaties wat hij aan u moet vergoeden.

 

Welke tarieven worden in rekening gebracht? 

De Nederlandse Zorgautoriteit ('Nza') heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. De tarieven noemen wij de Nza-tarieven.

De Psychologengroep brengt de Nza-tarieven in rekening. 

Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:

  • Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige.
  • Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.
  • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
  • De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.