• darkblurbg

Diagnostiek en behandeling

De Psychologengroep biedt zowel Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) als Specialistische GGZ (S-GGZ) aan volwassenen.

Uw behandelaar stemt samen met u af hoe uw behandeling vorm krijgt. De behandelaren binnen De Psychologengroep kunnen daarbij gebruik maken van verschillende behandeltechnieken en interventies (zoals EMDR bij trauma, inzichtgevende psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, schematherapie).

Kinder- en Jeugd-GGZ maakt geen deel uit van het aanbod.

Supervisie

Bij De Psychologengroep kun je supervisie krijgen in het kader van de Postmasteropleidingen Psychologie tot GZ-Psycholoog en Psychotherapeut. Bij zowel John Reimering als Ingrid Giezen, beiden GZ-Psycholoog en Psychotherapeut en erkend supervisoren, kun je terecht voor supervisie. 

 

Coaching

Soms is er geen sprake is van ziekte of klachten, maar kan er toch behoefte bestaan aan inzichtgevende, coachende en/of adviserende gesprekken. In die gevallen kan coaching zinvol zijn. De psychologen van De Psychologengroep stellen dan hun kennis en kunde ten dienste van deze vraag.