• darkblurbg

Diagnostiek en behandeling

De Psychologengroep biedt zowel Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) als Specialistische GGZ (S-GGZ) aan volwassenen.

Uw behandelaar stemt samen met u af hoe uw behandeling vorm krijgt. De behandelaren binnen De Psychologengroep kunnen daarbij gebruik maken van verschillende behandeltechnieken en interventies (zoals EMDR bij trauma, inzichtgevende psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, Schema-therapie).

Kinder- en Jeugd-GGZ maakt geen deel uit van het aanbod.

 

Supervisie

Bij De Psychologengroep kun je supervisie krijgen in het kader van de Postmasteropleidingen Psychologie tot GZ-Psycholoog en Psychotherapeut. De supervisie wordt gegeven door John Reimering, GZ-Psycholoog en Psychotherapeut en erkend supervisor.

 

Coaching

Soms is er geen sprake is van ziekte of klachten, maar kan er toch behoefte bestaan aan inzichtgevende, coachende en/of adviserende gesprekken. In die gevallen kan coaching zinvol zijn. De psychologen van De Psychologengroep stellen dan hun kennis en kunde ten dienste van deze vraag.