Klachtenregeling

Als u ontevreden bent over uw behandeling of de bejegening door uw behandelaar dan is dat erg vervelend. We raden u dan ook aan hier iets mee te doen. Dat kan op verschillende manieren.

Klachtenregeling 

De Psychologengroep is aangesloten bij klachtenorganisatie erisietsmisgegaan.nl. Erisietsmisgegaan.nl is een initiatief van onder meer de Consumentenbond. U kunt zich met klachten altijd wenden tot de klachtenfunctionaris van het Herstelteam van erisietsmisgegaan.nl; het is niet verplicht een klacht eerst te bespreken met uw behandelaar of een collega-behandelaar. 

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. Samen met de zorgaanbieder en u probeert de klachtenfunctionaris tot een oplossing te komen bijvoorbeeld door bemiddeling. Daarnaast kunt u bij de klachtenfunctionaris terecht voor advies over het behandelen van uw klacht en eventueel voor hulp bij het op schrift stellen van uw klacht. 

Informatie over het indienen van een klacht bij de onafhankelijk klachtenfunctionaris vindt u op de site van erisietsmisgegaan.nl. De Klachtenregeling kunt u hier nalezen.

Header Home

Uw eigen behandelaar

Voordat u een klacht indient, kan het prettig zijn om uw klacht te bespreken met uw behandelaar. Dit is niet verplicht. Samen met uw behandelaar kunt u bespreken dat u ontevreden bent en waarom dat zo is of dat er dingen niet goed gaan. Hij of zij zal dan samen met u zoeken naar een oplossing. Een goed gesprek kan vaak al veel verhelderen en onvrede wegnemen. Hij of zij kan meer uitleg geven over de manier van (be)handelen en mogelijk excuses aanbieden.

Regie-behandelaar of collega van uw behandelaar

Mocht u er samen met uw behandelaar niet uitkomen, dan kunt u ook contact opnemen met een collega van uw behandelaar. Als er bij uw behandeling ook een regie-behandelaar is betrokken dan kunt u haar of hem benaderen om zo tot een bevredigende oplossing te komen. Ook dit is niet verplicht. 

Onafhankelijke geschilleninstantie

De Psychologengroep is aangesloten bij de Geschillencommissie van erisietsmisgegaan.nl. Dat is een onafhankelijke geschilleninstantie voor de zorg. De geschillencommissie van Erisietsmisgegaan.nl is erkend door het CIBG onder registratienummer CIBG / EGi 27349.2.

Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld met ondersteuning van de klachtenfunctionaris, kunt u uw klacht als geschil voorleggen bij de geschilleninstantie. Meer informatie over het voorleggen van een klacht aan de geschillencommissie vindt u hier. De Geschillenregeling kunt u hier nalezen.