Kosten en vergoeding

Vergoeding van uw behandeling in 2024 

Ook in 2024 heeft De Psychologengroep geen contracten met zorgverzekeraars. Het blijft daarom afhankelijk van uw polis of u uw behandeling volledig of gedeeltelijk vergoed krijgt. Het is daarom belangrijk om te kijken of het verstandig is over te stappen naar een andere zorgverzekeraar

Onderstaande polissen vergoeden in 2024 uw behandeling volledig: 

Blijft u bij uw huidige verzekeraar? Dan kan het zijn dat u in 2024 te maken krijgt met een eigen bijdrage: een deel van de kosten moet u zelf voldoen. U kunt via de knop 'Eigen bijdrage berekenen' zien wat u eigen bijdrage in 2024 is. LET OP: Menzis heeft haar tarieven nog niet gepubliceerd. De eigen bijdrage bij zorgpolissen van Menzis is nog niet bekend. 

Kosten en vergoeding van uw behandeling (2024)

Tarieven

Ieder jaar stelt de Nederlandse Zorgautoriteit ('Nza') voor de alle zorg in Nederland de tarieven vast die in rekening mogen worden gebracht. Deze tarieven noemen wij ook wel de wettelijke tarieven of Nza-tarieven. 

Facturen 

De Psychologengroep brengt de Nza-tarieven in rekening voor uw behandeling. U ontvangt de factuur voor uw behandeling aan het begin van iedere maand. Daarop ziet u welke prestaties er in de maand ervóór in rekening zijn gebracht. De factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar zal uw factuur verwerken en deze volledig of gedeeltelijk aan u voldoen. U betaalt de factuur vervolgens zelf aan De Psychologengroep.

Vergoeding

Uw verzekeraar vergoedt de kosten van uw behandeling geheel of gedeeltelijk. In het eerste geval heeft u een restitutiepolis; uw heeft dan geen eigen bijdrage. In het tweede geval heeft u een budget- of naturapolis. Een budget- of naturapolis vergoedt 55% tot 90% van de Nza-tarieven.

Heeft u een budget- of natura-polis, dan komt een deel van de kosten voor uw rekening; u heeft een eigen bijdrage. Via de knop 'Eigen bijdrage berekenen' kunt u nakijken of en zo ja, hoeveel eigen bijdrage u heeft. 

Wettelijk eigen risico

U dient rekening te houden met inhouding van het wettelijk eigen risico (€ 385,- per jaar) op de vergoeding. Het kan door inhouding van het wettelijk eigen risico dat u minder vergoeding ontvangt dan u verwacht, ook wanneer u een restitutiepolis heeft. Het wettelijk eigen risico geldt in de hele GGZ en wordt ingehouden op de vergoeding. 

Machtiging 

Bent u verzekerd bij Ditzo, A.S.R., AZVZ of Aevitae, dan verlangt uw verzekeraar dat u een machtiging aanvraagt voordat u in behandeling komt.

Prestatiecodes

Aan ieder tarief is door de Nza een prestatiecode gekoppeld. De prestatiecodes ziet u ook terug op uw factuur. Door het gebruik van prestatiecodes kan de zorgverzekeraar snel zien of het in rekening gebrachte tarief klopt. De prestatiecodes die horen bij de tarieven die wij in rekening brengen, vindt u hier

De Psychologengroep 

De Psychologengroep is een instelling (Ambulant, monodisciplinair sectie III) en is opgenomen in het Kwaliteitsregister. Bij De Psychologengroep werken 4 categorieën beroepen: GZ-Psychologen (GZ), Psychotherapeuten (PT), Klinisch Psychologen (KP) en overige beroepen (bijvoorbeeld psychomotorisch therapeuten). 

Onderstaande wettelijk vastgestelde NZa-tarieven gelden voor De Psychologengroep in 2024. Deze bedragen vindt u in 2024 terug op uw factuur:

 GZ-Psycholoog  Psychotherapeut Klinisch Psycholoog Overige beroepen
Behandeling        
5 minuten  € 44,73  € 46,14   € 55,92   € 39,77 
15 minuten  € 78,17  € 82,65   € 97,93   € 69,21 
30 minuten  € 132,55  € 146,41   € 167,89   € 116,68 
45 minuten  € 186,92  € 210,-   € 237,46   € 164,17 
60 minuten  € 215,70   € 243,09   € 272,47   € 189,07 
75 minuten  € 263,43   € 297,94   € 332,50   € 230,71 
90 minuten  € 322,74   € 364,66   € 407,52   € 282,74 
120 minuten  € 449,83   € 510,46   € 565,57   € 393,34 
Diagnostiek        
5 minuten  € 59,07   € 59,37   € 73,85   € 53,25 
15 minuten  € 99,87   € 103,20   € 125,28   €89,65 
30 minuten  € 165,81   € 181,40   € 211,26   € 147,78 
45 minuten  € 230,51   € 258,02   € 295,08   € 204,85 
60 minuten  € 255,89   € 287,26   € 325,46   € 226,92 
75 minuten  € 308,90   € 348,46   € 392,61   € 273,65 
90 minuten  € 380,05   € 428,13   € 483,23   € 336,79 
120 minuten  € 511,88   € 579,75   € 647,53   € 452,60 
         
Schriftelijke informatieverstrekking (bv. aan bedrijfsarts, verzekeraar, advocaat)  € 104,69  € 104,69  € 104,69  € 104,69
No show € 75,- € 75,- € 75,- € 75,-


Geplande tijd en gerealiseerde tijd

De Psychologengroep gaat uit van de geplande tijd. Als een consult iets langer of iets korter duurt, wordt de geplande tijd in rekening gebracht.

Duurt een consult meer dan 15 minuten korter of langer? Dan wordt de daadwerkelijke duur van een consult in rekening gebracht. Dit noemen wij de gerealiseerde tijd.  


No-show tarief

Kunt u niet op uw afspraak komen? Meldt dit dan tot uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch of per email bij uw behandelaar. U kunt zich ook afmelden via info@depsychologengroep.nl of telefonisch via 088 9996900.

Indien u uw afspraak niet op tijd afzegt, kan uw behandelaar het no-show tarief in rekening brengen.

Wettelijk eigen risico

Ieder jaar geldt voor iedere Nederlander een eigen risico van € 385,-. Bij verschillende zorgsoorten (bijvoorbeeld bij medicatieverstrekking of een bezoek aan een specialist in het ziekenhuis) houden de zorgverzekeraars het eigen risico in op de vergoeding. Dat is ook het geval bij vergoeding van GGZ.
Het wettelijk eigen risico wordt in de gehele GGZ ingehouden, ongeacht of de zorgaanbieder een contract heeft met de zorgverzekeraar en ongeacht uw zorgpolis. Ook bij een bezoek aan een zorgaanbieder met een contract wordt eigen risico ingehouden. 

Het wettelijk eigen risico komt voor uw rekening. U dient er daarom rekening mee te houden dat, zowel bij een budget-polis als een natura- of restitutie-polis, (een deel van het) eigen risico wordt ingehouden op de vergoeding.

Nza-tarieven (2023)

Onderstaande wettelijk vastgestelde NZa-tarieven gelden voor De Psychologengroep in 2023. Deze bedragen vindt u terug op uw factuur:

 GZ-Psycholoog  Psychotherapeut  Klinisch Psycholoog Overige beroepen
Behandeling        
5 minuten  € 42,39 € 43,95 € 53,09 € 37,61
15 minuten  € 74,06 € 78,60 € 92,96 € 65,41
30 minuten  € 125,64 € 138,75 € 159,49 € 110,30
45 minuten  € 177,18 € 198,76 € 225,62 € 155,17
60 minuten  € 204,19 € 229,84 € 258,43 € 178,44
75 minuten  € 249,44 € 281,73 € 315,44 € 217,79
90 minuten  € 305,49 € 344,69 € 386,46 € 266,80
120 minuten  € 441,40 € 499,73 € 556,59 € 384,94
Diagnostiek        
5 minuten € 56,52 € 57,42 € 70,93 € 50,83
15 minuten € 95,36 € 99,38 € 120,08 € 85,37
30 minuten € 157,79 € 172,84 € 201,69 € 140,25
45 minuten € 219,08 € 244,82 € 281,30 € 194,15
60 minuten € 242,79 € 272,24 € 309,62 € 214,67
75 minuten € 293,14 € 330,14 € 373,52 € 258,91
90 minuten € 360,49 € 405,47 € 459,51 € 318,50
120 minuten € 508,08 € 573,88 € 645,19 € 448,11
         
Schriftelijke informatieverstrekking (bv. aan bedrijfsarts, verzekeraar, advocaat)  € 98,85  € 98,85  € 98,85  € 98,85
No show € 75,- € 75,- € 75,- € 75,-
 

Meer lezen? 

Omdat De Psychologengroep geen contracten heeft met zorgverzekeraars, loopt de vergoeding van uw behandeling anders dan u misschien gewend bent: u ontvangt zelf de factuur voor uw behandeling en u moet het factuurbedrag zelf overmaken op de rekening van De Psychologengroep. U krijgt uw behandeling voor het grootste deel of helemaal vergoed door uw zorgverzekeraar. Dat is afhankelijk van uw polis. In deze patiëntfolder, die u ook onze wachtruimtes vindt, leest u meer over de kosten, vergoeding en facturatie van uw behandeling.