Kosten en vergoeding

Kosten en vergoeding van uw behandeling

Hoeveel uw behandeling kost, is vastgesteld door de overheid. In de GGZ geldt met ingang van 2022 het Zorgprestatiemodel ('ZPM').

De Psychologengroep hanteert deze wettelijke NZa-tarieven voor haar behandelingen. Uw verzekeraar zal deze tarieven óf volledig aan u vergoeden, óf voor het grootste gedeelte. In het eerste geval heeft u een zogeheten restitutie-polis, in het tweede een natura-polis. Een natura-polis vergoedt 55% tot 90% van de wettelijk vastgestelde tarieven.

Heeft u een budget- of natura-polis, dan komt een deel van de kosten voor uw rekening; u heeft een eigen bijdrage. Via de knop 'Eigen bijdrage berekenen' kunt u nakijken of en zo ja, hoeveel eigen bijdrage u heeft. 

N.B.: Bent u verzekerd bij Ditzo, A.S.R., AZVZ of Aevitae, dan verlangt uw verzekeraar dat u een machtiging aanvraagt voordat u in behandeling komt.

De Psychologengroep is een instelling (Ambulant, monodisciplinair sectie III) en is opgenomen in het Kwaliteitsregister. Bij De Psychologengroep werken 4 categorieën beroepen: GZ-Psychologen (GZ), Psychotherapeuten (PT), Klinisch Psychologen (KP) en overige beroepen (bijvoorbeeld psychomotorisch therapeuten). 

Onderstaande wettelijk vastgestelde NZa-tarieven gelden voor De Psychologengroep in 2023. Deze bedragen vindt u terug op uw factuur:

 GZ-Psycholoog  Psychotherapeut  Klinisch Psycholoog Overige beroepen
Behandeling        
5 minuten  € 42,39 € 43,95 € 53,09 € 37,61
15 minuten  € 74,06 € 78,60 € 92,96 € 65,41
30 minuten  € 125,64 € 138,75 € 159,49 € 110,30
45 minuten  € 177,18 € 198,76 € 225,62 € 155,17
60 minuten  € 204,19 € 229,84 € 258,43 € 178,44
75 minuten  € 249,44 € 281,73 € 315,44 € 217,79
90 minuten  € 305,49 € 344,69 € 386,46 € 266,80
120 minuten  € 441,40 € 499,73 € 556,59 € 384,94
Diagnostiek        
5 minuten € 56,52 € 57,42 € 70,93 € 50,83
15 minuten € 95,36 € 99,38 € 120,08 € 85,37
30 minuten € 157,79 € 172,84 € 201,69 € 140,25
45 minuten € 219,08 € 244,82 € 281,30 € 194,15
60 minuten € 242,79 € 272,24 € 309,62 € 214,67
75 minuten € 293,14 € 330,14 € 373,52 € 258,91
90 minuten € 360,49 € 405,47 € 459,51 € 318,50
120 minuten € 508,08 € 573,88 € 645,19 € 448,11
         
Schriftelijke informatieverstrekking (bv. aan bedrijfsarts, verzekeraar, advocaat)  € 98,85  € 98,85  € 98,85  € 98,85
No show € 75,- € 75,- € 75,- € 75,-


Geplande tijd en gerealiseerde tijd

De Psychologengroep gaat uit van de geplande tijd. Als een consult iets langer of iets korter duurt, wordt de geplande tijd in rekening gebracht.

Duurt een consult meer dan 15 minuten korter of langer? Dan wordt de daadwerkelijke duur van een consult in rekening gebracht. Dit noemen wij de gerealiseerde tijd.  


No-show tarief

Kunt u niet op uw afspraak komen? Meldt dit dan tot uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch of per email bij uw behandelaar. U kunt zich ook afmelden via info@depsychologengroep.nl of telefonisch via 088 9996900.

Indien u uw afspraak niet op tijd afzegt, kan uw behandelaar het no-show tarief in rekening brengen.

Wettelijk eigen risico

Ieder jaar geldt voor iedere Nederlander een eigen risico van € 385,-. Bij verschillende zorgsoorten (bijvoorbeeld bij medicatieverstrekking of een bezoek aan een specialist in het ziekenhuis) houden de zorgverzekeraars het eigen risico in op de vergoeding. Dat is ook het geval bij vergoeding van GGZ.
Het wettelijk eigen risico wordt in de gehele GGZ ingehouden, ongeacht of de zorgaanbieder een contract heeft met de zorgverzekeraar en ongeacht uw zorgpolis. Ook bij een bezoek aan een zorgaanbieder met een contract wordt eigen risico ingehouden. 

Het wettelijk eigen risico komt voor uw rekening. U dient er daarom rekening mee te houden dat, zowel bij een budget-polis als een natura- of restitutie-polis, (een deel van het) eigen risico wordt ingehouden op de vergoeding.

Kosten en vergoeding: patiëntfolder

Omdat De Psychologengroep geen contracten heeft met zorgverzekeraars, loopt de vergoeding van uw behandeling anders dan u misschien gewend bent: u ontvangt zelf de factuur voor uw behandeling en u moet het factuurbedrag zelf overmaken op de rekening van De Psychologengroep. U krijgt uw behandeling voor het grootste deel of helemaal vergoed door uw zorgverzekeraar. Dat is afhankelijk van uw polis. In deze patiëntfolder, die u ook onze wachtruimtes vindt, leest u meer over de kosten, vergoeding en facturatie van uw behandeling.