Zorgverzekering met volledige vergoeding

  • Home
  • Info
  • Zorgverzekering met volledige vergoeding

Zorgverzekeraars met een volledige vergoeding in 2024

Ook in 2024 heeft De Psychologengroep geen contracten met zorgverzekeraars. Het blijft daarom afhankelijk van uw polis of u uw behandeling volledig of gedeeltelijk vergoed krijgt. Het is daarom belangrijk om te kijken of het verstandig is over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

Wij brengen het Nza-tarief in rekening (tarieven 2024) en het is afhankelijk van uw polis of u de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt. 

Onderstaande polissen vergoeden in 2024 uw behandeling volledig: 

Blijft u bij uw huidige verzekeraar? Dan kan het zijn dat u  in 2024 te maken krijgt met een eigen bijdrage: een deel van de kosten moet u zelf voldoen. U kunt via de knop 'Eigen bijdrage berekenen' zien wat u eigen bijdrage in 2024 is. LET OP: Menzis heeft haar tarieven nog niet gepubliceerd. De eigen bijdrage bij zorgpolissen van Menzis is nog niet bekend.

 

Uw zorgverzekering

Zorgverzekeraars bieden allerlei soorten polissen aan. De Psychologengroep heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Het is daarom afhankelijk van uw polis, hoeveel u vergoed krijgt van de kosten van uw behandeling. Heeft u een restitutie-polis? Dan krijgt u de behandeling volledig vergoed. Heeft een natura- of budget-polis? Dan krijgt u het grootste gedeelte van de kosten vergoed. Een deel van de kosten komt voor uw rekening; u heeft een eigen bijdrage

Hieronder leest u meer over de verschillende soort polissen. Ook vindt u een overzicht van de in 2024 geldende restitutie-polissen. Tot slot leest u meer over het wettelijk eigen risico. Daar dient u, ongeacht uw verzekering, rekening mee te houden.

Budgetpolis

De goedkoopste variant is de budgetpolis. Die heeft de laagste maandpremie, maar biedt de minste keuzevrijheid. Alleen wanneer u naar een zorgaanbieder met een contract gaat, krijgt u de kosten volledig vergoed. Kiest u voor een zorgaanbieder waarmee de verzekeraar geen contract heeft, dan krijgt u de behandeling niet volledig vergoed; bij de budgetpolis krijgt u de laagste vergoeding. Goedkoop kan duurkoop worden bij deze polis. Een groot deel van de kosten moet u zelf voldoen: u heeft een eigen bijdrage. Uw eigen bijdrage kunt u hier berekenen. 

Natura-polis

De polis die de meeste mensen in Nederland hebben is een natura-polis. Hiermee wordt zo'n 55% tot 90% van de kosten vergoed wanneer u kiest voor een zorgaanbieder waarmee de verzekeraar geen contract heeft. Met een natura-polis heeft u, net als bij de budgetpolis, een eigen bijdrage. Hoe hoog uw eigen bijdrage is, verschilt per polis. U kunt uw eigen bijdrage hier berekenen. 

Restitutie-polis

Dan is er nog de restitutie-polis. Dit is de enige polis waarmee u de kosten van uw behandeling volledig vergoed krijgt. U heeft volledige vrije artsenkeuze zonder financiële drempels: u kunt naar de zorgaanbieder van uw keuze. Of de zorgaanbieder een contract heeft met de zorgverzekeraar is niet van belang.

Een ander voordeel van de restitutie-polis boven de naturapolis, waar niet veel mensen van op de hoogte zijn, is dat uw zorg bij de restitutie-polis gegarandeerd is. Gaat u naar een zorgaanbieder met een contract, dan heeft de zorgaanbieder een budget waar de zorgaanbieder niet overheen mag. Is het budget van de zorgverzekeraar op (en dat komt met name aan het einde van het jaar nog wel eens voor) dan is de kans groot dat u voor het vervolg van uw behandeling moet wachten tot het nieuwe jaar, wanneer er weer budget is. Bij een restitutie-polis speelt dit niet. U komt niet op een wachtlijst te staan alleen vanwege het feit dat het budget op is.

Zoals gezegd wordt uw behandeling met een restitutie-polis volledig vergoed. 

Hieronder hebben we alle restitutie-polissen van 2024 voor u op een rijtje gezet. Sommige zorgverzekeraars stellen aanvullende voorwaarden voor behandeling bij een ongecontracteerde zorgaanbieder (zoals De Psychologengroep). Ook deze staan hieronder vermeld. 

Onderstaande polissen bieden zoals gezegd volledige vergoeding, maar ook als u geen restitutie-polis heeft, wordt de behandeling voor het grootste gedeelte vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor de exacte hoogte van de vergoeding dient u in dat geval contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Zorgpolissen die in 2024 volledige vergoeding bieden

100% vergoeding

  • Menzis Basis Vrij
  • ASR eigen keuze (machtiging nodig)
  • Aevitae (in sommige gevallen machtiging nodig)

Tot slot: wettelijk eigen risico

Ieder jaar geldt voor iedere Nederlander een eigen risico van € 385,-. Bij verschillende zorgsoorten (bijvoorbeeld bij medicatieverstrekking of een bezoek aan een specialist in het ziekenhuis) houden de zorgverzekeraars het eigen risico in op de vergoeding. Dat is ook het geval bij vergoeding van GGZ.
Het wettelijk eigen risico wordt in de gehele GGZ ingehouden, ongeacht of de zorgaanbieder een contract heeft met de zorgverzekeraar en ongeacht uw zorgpolis. Ook bij een bezoek aan een zorgaanbieder met een contract wordt eigen risico ingehouden. 

Het wettelijk eigen risico komt voor uw rekening. U dient er daarom rekening mee te houden dat, zowel bij een budget-polis als een natura- of restitutie-polis, (een deel van het) eigen risico wordt ingehouden op de vergoeding. Bij een budget- of natura-polis kunt u dus te maken krijgen met een eigen bijdrage en met de kosten van het wettelijk eigen risico.