Kwaliteit

ISO9001 

De Psychologengroep is continue bezig met het verbeteren van processen en daarmee met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. In september 2022 zijn alle processen door een onafhankelijke externe partij, TÜV Nederland, beoordeeld. De uitkomst van deze audit was positief en wij zijn verheugd om te kunnen melden dat wij in het bezit zijn van ISO9001-certificaat! Daarmee is bevestigd dat de interne processen van De Psychologengroep voldoen aan de vastgestelde kwaliteitsnormen en dat wij continue werken aan verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. 

Iso 9001 Logo

Opleiding

Alle professionals van De Psychologengroep hebben na hun studie Psychologie een post-doctorale beroepsopleiding tot GZ-Psycholoog, Psychotherapeut of Klinisch Psycholoog voltooid. Alle behandelaren zijn BIG-geregistreerd. Iedere behandelaar houdt zijn beroepskennis op peil middels het volgen van cursussen en bijscholing.

Img1
Img2

Multidisciplinair overleg (MDO) en supervisie

De zorgverleners van De Psychologengroep hebben geregeld MDO. Als er op de achtergrond bij uw behandeling naast uw behandelaar ook nog een regie-behandelaar betrokken is, dan vindt dit MDO wekelijks plaats. Hierin superviseert de regie-behandelaar de behandelplannen, voortgang en eventuele moeilijkheden in de lopende behandelingen.

Intervisie

Alle professionals van De Psychologengroep hebben iedere 4 weken intervisie. Hierin worden onder andere behandelingen besproken waarbij twijfel is over de te volgen koers, geven de collega's elkaar advies en reflecteren over het eigen handelen als therapeut.

Img3
Header Home

Effectmeting (ROM) en cliënttevredenheid (CQI)

De Psychologengroep meet het effect van haar behandelingen. Dit wordt gedaan door het invullen van vragenlijst, waarbij uw klachten, en hopelijk de afname daarvan, in beeld worden gebracht. Dit wordt ook wel Routine Outcome Monitoring of ROM genoemd. U wordt daarom gevraagd om bij de start van u behandeling een vragenlijst in te vullen. Dezelfde vragenlijst vult u daarna iedere zes maanden of, wanneer een behandeling eerder eindigt, na afloop van de behandeling in.

Na afronding van uw behandeling ontvangt u niet alleen de ROM-vragenlijst, maar ook een vragenlijst met over de cliënttevredenheid. 

Beide vragenlijsten worden gebruikt om de kwaliteit van de behandelingen en dienstverlening van De Psychologengroep te monitoren en waar nodig te verbeteren.

Kwaliteitsstatuut

De Psychologengroep beschikt over een toelatingsvergunning op grond van artikel 4 van de Wet toelating zorgaanbieders ('Wtza').

De Psychologengroep beschikt over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut ggz-instelling. Het goedgekeurde Kwaliteitsstatuut vindt u hier: Kwaliteitsstatuut De Psychologengroep.

Samenwerking met de patiënt

Uiteindelijk wordt de kwaliteit van de behandeling grotendeels bepaald door de samenwerking tussen behandelaar en patiënt. Over het algemeen geldt dat hoe hoger de kwaliteit van deze samenwerkingsrelatie, hoe hoger de kwaliteit van de behandeling. De psychologen van De Psychologengroep zijn erop gericht om een prettige en succesvolle samenwerking met u aan te gaan.