• darkblurbg

Opleiding

Alle professionals van De Psychologengroep zijn universitair opgeleid en aldus doctorandus of master in de Psychologie. Verder hebben alle regie-behandelaren daarna een post-doctorale beroepsopleiding voltooid en zijn BIG-geregistreerd. Iedere behandelaar houdt zijn beroepskennis op peil middels het volgen van cursussen en bijscholing.

 

Multidisciplinair overleg (MDO) en supervisie

Alle zorgverleners van De Psychologengroep hebben geregeld MDO. Als er op de achtergrond bij uw behandeling naast uw behandelaar ook nog een regie-behandelaar betrokken is, dan vindt dit MDO wekelijks plaats. Hierin superviseert de regie-behandelaar de behandelplannen, voortgang en eventuele moeilijkheden in de lopende behandelingen.

 

Intervisie

Alle professionals van De Psychologengroep hebben iedere 4 weken intervisie. Hierin worden onder andere casussen besproken waarbij twijfel is over de te volgen koers, geven de collega's elkaar advies en reflecteren over het eigen handelen als therapeut.

 

Effectmeting (ROM) en cliënttevredenheid (CQI)

De Psychologengroep meet middels vragenlijsten het effect van haar behandelingen. Dit wordt ook wel Routine Outcome Monitoring of ROM genoemd.

Tevens wordt na afloop de cliënttevredenheid gemeten (CQI).

Beide worden gebruikt om de kwaliteit van de behandelingen en dienstverlening van De Psychologengroep te verbeteren.

 

Kwaliteitsstatuut

Alle regie-behandelaren van De Psychologengroep beschikken over een zogeheten kwaliteitsstatuut. Dit kwaliteitsstatuut zegt weinig tot niets over de kwaliteit van de desbetreffende hulpverlener maar is verplicht gesteld door de overheid. In dit statuut staat o.a. informatie over met welke verzekeraar de hulpverlener een contract heeft en met welke collega's zij of hij samenwerkt.

Hieronder vindt u de kwaliteitsstatuten van de behandelaren van De Psychologengroep die deze dienen te hebben:

Kwaliteitsstatuut M.P. Gaijkema

Kwaliteitsstatuut W. de Jong

Kwaliteitsstatuut J.A. Reimering

Kwaliteitsstatuut K.H.B. van der Lingen

Kwaliteitsstatuut S.A.M. Vos

Kwaliteitsstatuut F. van Wonderen

Kwaliteitsstatuut S. Bennett

Kwaliteitsstatuut J.C.A.E. Lam 

Samenwerking met de patiënt

Uiteindelijk wordt de kwaliteit van de behandeling grotendeels bepaald door de samenwerking tussen behandelaar en patiënt. Over het algemeen geldt dat hoe hoger de kwaliteit van deze samenwerkingsrelatie, hoe hoger de kwaliteit van de behandeling. De psychologen van De Psychologengroep zijn erop gericht om een prettige en succesvolle samenwerking met u aan te gaan.