• darkblurbg
 • darkblurbg

Soorten zorgpolissen

Er bestaan verschillende soorten zorgpolissen, die door verzekeraars worden aangeboden.
De goedkoopste is de zogeheten budgetpolis. Deze heeft de laagste maandpremie, maar biedt de minste keuzevrijheid en geeft de laagste vergoeding als men kiest voor een zorgaanbieder waarmee de verzekeraar geen contract heeft. Goedkoop kan duurkoop worden bij deze polis.
De polis die de meeste mensen in Nederland hebben is een natura-polis. Hiermee wordt zo'n 55% tot 90% van de kosten vergoed wanneer een verzekerde kiest voor een zorgaanbieder waarmee de verzekeraar geen contract heeft.
Gehele vergoeding van de kosten, ongeacht of er een contract is met de zorgaanbieder, biedt alleen een restitutie-polis. Hiermee heeft men volledig vrije artsenkeuze zonder financiële drempels en is men niet afhankelijk van de contractering van de verzekeraar. Na de natura-polis is dit de meest voorkomende zorgpolis. Er is nog een voordeel van de restitutie-polis waar maar weinig mensen van op de hoogte zijn. Namelijk wanneer het budget van een gecontracteerde zorgaanbieder op is, krijgt men met een restitutie-polis nog steeds zorg bij deze aanbieder. Dit terwijl men met een natura-polis moet wachten op het volgend jaar wanneer er weer nieuw budget is. Zo kom je met een restitutie-polis dus niet op een wachtlijst te staan alleen vanwege het feit dat het budget op is.

Zoals gezegd biedt een restitutie-polis dus volledige vergoeding van uw behandeling bij De Psychologengroep.
U krijgt zelf de factuur en dient deze te declareren bij uw verzekeraar. U krijgt de kosten voor 100% vergoed. Voorschieten hoeft trouwens niet. U heeft genoeg tijd om eerst zélf de factuur te declareren bij uw zorgverzekeraar en pas dáárna de factuur aan De Psychologengroep te voldoen.

Hieronder hebben we alle restitutie-polissen van 2023 voor u op een rijtje gezet, uitgesplitst naar of de verzekeraar al dan niet aanvullende voorwaarden stelt voor behandeling bij een ongecontracteerde zorgaanbieder (zoals De Psychologengroep).
De restitutie-polissen van 2022 staan daaronder ook nog vermeld.

Onderstaande polissen bieden zoals gezegd volledige vergoeding, maar ook als u geen restitutie-polis heeft, wordt de behandeling voor het grootste gedeelte vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor de exacte hoogte van de vergoeding dient u in dat geval contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

N.B.: Het eigen risico komt altijd voor uw rekening. Dit ligt wettelijk vast en hierbij is geen onderscheid tussen wel of niet gecontracteerd, natura- of restitutie-polis. De genoemde vergoedingen zijn dus exclusief dit (wettelijk) eigen risico. 

Zorgpolissen die in 2023 volledige vergoeding bieden

100% vergoeding, geen beperkende voorwaarden:

 • Menzis Basis Vrij
 • Stad Holland
 • Zilveren Kruis Basis Exclusief

100% vergoeding soms beperkende voorwaarden:

 • Aevitae Restitutie; meestal geen maar soms wel machtiging nodig (alleen bij sommige diagnosegroepen: verslaving, impulsbeheersing, neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, somatische symptoomstoornis en aanverwante stoornissen, restgroep diagnoses)

Eveneens 100% vergoeding maar met beperkende voorwaarden; toestemming verzekeraar nodig voor start behandeling:

 • A.S.R. Eigen Keuze; toestemming vooraf nodig
 • CZ Zorg-keuze-polis; toestemming vooraf nodig
 • IZZ Zorg-keuze-polis (=CZ); toestemming vooraf nodig

 

Zorgpolissen die in 2022 volledige vergoeding bieden

100% vergoeding, geen beperkende voorwaarden:

 • FBTO Basis Vrij
 • IZA Eigen Keuze
 • IZZ Eigen Keuze (=VGZ)
 • Menzis Basis Vrij
 • PMA Menzis Basis Vrij
 • Stad Holland
 • UMC Eigen Keuze
 • United Consumers Eigen Keuze
 • Univé Zorg Vrij
 • VGZ Eigen Keuze
 • Zekur Gewoon Zekur Vrij
 • Zilveren Kruis Basis Exclusief

Eveneens 100% vergoeding maar met beperkende voorwaarden; toestemming verzekeraar nodig voor start behandeling:

 • Aevitae-Eucare Restitutie; toestemming vooraf nodig bij sommige diagnosegroepen (verslaving, impulsbeheersing, neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, somatische symptoomstoornis en aanverwante stoornissen, restgroep diagnoses)
 • A.S.R. Eigen Keuze; toestemming vooraf nodig bij Specialistische GGZ
 • CZ Zorg-keuze-polis; toestemming vooraf nodig
 • IZZ Zorg-keuze-polis (=CZ); toestemming vooraf nodig