Verwijzing via UWV

  • Home
  • Verwijzing via UWV

Voor cliënten 

De Psychologengroep is aangewezen als leverancier van medische diensten bij het UWV. Dat betekent voor u, wanneer u begeleid wordt via het UWV en wanneer behandeling bij De Psychologengroep u kan ondersteunen bij uw reïntegratie, het UWV u aan ons kan doorverwijzen. 

Verwijzing door het UWV

Let op: u kunt zich, wanneer u bij het UWV bekend bent, niet via onderstaand formulier aanmelden. Uw verzekeringsarts of sociaal medisch verpleegkundige meldt u aan. Denkt u dat een behandeling bij De Psychologengroep u kan ondersteunen? Bespreekt u dit dan met uw verzekeringsarts of verpleegkundige. 

Voorkeur behandelaar

Onder de pagina 'Psychologen' ziet u onze behandelaren. Heeft u een voorkeur voor een locatie of een behandelaar? Geeft u dat dan aan bij het UWV. Op de profielpagina van de behandelaar ziet u de actuele wachttijden. 

Inhoud behandeling 

Ook wanneer u via het UWV bent doorverwezen, richten wij ons in uw behandeling op vermindering van uw klachten. Uw behandeling bij De Psychologengroep is er altijd op gericht om uw klachten te verminderen, welke dat ook zijn. Dat u daardoor mogelijk eerder kunt reïntegreren kán een behandeldoel zijn, maar is geen doel op zich. 

Wachttijden

Ook bij doorverwijzing via het UWV gelden de wachttijden zoals deze per behandelaar gelden. 

Voor verwijzers

De Psychologengroep is aangewezen als leverancier voor medische diensten bij het UWV. Dat betekent dat u, wanneer u een cliënt begeleidt die gebaat is bij een behandeling binnen de Basis- of Specialistische GGZ, deze bij ons kunt aanmelden. Er wordt binnen vijf werkdagen contact met u en uw cliënt opgenomen. 

Cliënten worden door ons gezien binnen de wachttijden zoals deze per behandelaar zijn aangegeven. 

Voor het aanmelden van uw cliënt kunt u gebruik maken van onderstaand aanmeldformulier. Wanneer uw cliënt een voorkeur heeft voor een behandelaar of voor een locatie kunt u dat aangeven. 

Wanneer u vragen heeft, mailt u dan naar uwv@depsychologengroep.nl. 

Aanmelding UWV
Wilt u documenten meesturen? Die kunt u hier toevegen.