• darkblurbg

Kosten en vergoeding van uw behandeling

Hoeveel uw behandeling kost, is vastgesteld door de overheid. In de GGZ geldt met ingang van 2022 het Zorgprestatiemodel ('ZPM').

De Psychologengroep hanteert deze wettelijke NZa-tarieven voor haar behandelingen. Uw verzekeraar zal deze tarieven óf volledig aan u vergoeden, óf voor het grootste gedeelte. In het eerste geval heeft u een zogeheten restitutie-polis, in het tweede een natura-polis. Een natura-polis vergoedt 55% tot 90% van de wettelijk vastgestelde tarieven. Hier vindt u meer over de vergoeding van uw behandeling. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen.

N.B.: Bent u verzekerd bij Ditzo, A.S.R., AZVZ of Aevitae, dan verlangt uw verzekeraar dat u een machtiging aanvraagt voordat u in behandeling komt. Vanwege privacy redenen alsook de extra werkbelasting, zijn er alleen op de locatie Marum 2 behandelaren die patiënten van deze verzekeraars in behandeling nemen. Op de andere locaties kunt u dus niet terecht met een van voornoemde polissen.

De Psychologengroep is een instelling (Ambulant, monodisciplinair sectie III) en is opgenomen in het Kwaliteitsregister. Bij De Psychologengroep werken 4 categorieën beroepen: GZ-Psychologen (GZ), Psychotherapeuten (PT), Klinisch Psychologen (KP) en overige beroepen (bijvoorbeeld psychomotorisch therapeuten). 

Onderstaande wettelijk vastgestelde NZa-tarieven gelden voor De Psychologengroep in 2023:

 GZ-Psycholoog  Psychotherapeut  Klinisch Psycholoog Overige beroepen
Behandeling        
5 minuten  € 42,39 € 43,95 € 53,09 € 37,61
15 minuten  € 74,06 € 78,60 € 92,96 € 65,41
30 minuten   125,64 € 138,75 € 159,49 € 110,30
45 minuten   177,18 € 198,76 € 225,62 € 155,17
60 minuten   204,19 € 229,84 € 258,43 € 178,44
75 minuten   249,44 € 281,73 € 315,44 € 217,79
90 minuten   305,49 € 344,69 € 386,46 € 266,80
120 minuten   441,40 € 499,73 € 556,59 € 384,94
Diagnostiek        
5 minuten € 56,52 € 57,42 € 70,93 € 50,83
15 minuten € 95,36 € 99,38 € 120,08 € 85,37
30 minuten € 157,79 € 172,84 € 201,69 € 140,25
45 minuten € 219,08 € 244,82 € 281,30 € 194,15
60 minuten € 242,79 € 272,24 € 309,62 € 214,67
75 minuten € 293,14 € 330,14 € 373,52 € 258,91
90 minuten € 360,49 € 405,47 € 459,51 € 318,50
120 minuten € 508,08 € 573,88 € 645,19 € 448,11
         
Schriftelijke informatieverstrekking (bv. aan bedrijfsarts, verzekeraar, advocaat)   36,29   36,29  € 36,29  € 36,29
No show € 75,- € 75,- € 75,- € 75,-


Geplande tijd en gerealiseerde tijd

De Psychologengroep gaat uit van de geplande tijd. Als een consult iets langer of iets korter duurt, wordt de geplande tijd in rekening gebracht.

Duurt een consult meer dan 15 minuten korter of langer? Dan wordt de daadwerkelijke duur van een consult in rekening gebracht. Dit noemen wij de gerealiseerde tijd.  

 

No-show tarief

Kunt u niet op uw afspraak komen? Meldt dit dan tot uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch of per email bij uw behandelaar. U kunt zich ook afmelden via info@depsychologengroep.nl of telefonisch via 088 9996900.

Indien u uw afspraak niet op tijd afzegt, kan uw behandelaar het no-show tarief in rekening brengen.