• darkblurbg

Wanneer volledige vergoeding?

Ongeveer een kwart van alle zorgpolissen vergoedt de behandeling bij De Psychologengroep volledig (uitgezonderd het wettelijk eigen risico). Snel checken of uw polis alle kosten voor 100% vergoedt?

Kijk hiervoor in dit overzicht

Hierin staan alle restitutie-polissen. U heeft in dat geval geen eigen bijdrage en krijgt de behandeling volledig vergoed. De factuur van de behandeling zal in dat geval vaak rechtsreeks naar uw verzekeraar gaan en heeft u er bovendien geen omkijken naar.
Wanneer we niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kunnen declareren hoeft u de behandeling niet voor te schieten. U kunt de factuur na ontvangst meteen declareren bij uw verzekeraar en krijgt deze meestal binnen 5 à 10 dagen vergoed. De betalingstermijn van De Psychologengroep is 30 dagen zodat u nog ruimschoots de tijd heeft om zelf de factuur te voldoen.

Mocht uw polis helaas niet in het overzicht staan, dan heeft u een zogeheten natura-polis. Uw zorgverzekeraar vergoedt dan waarschijnlijk niet alles, maar wel het grootste gedeelte van de behandeling. Dat is namelijk wettelijk zo geregeld. Leest u in dit geval hieronder verder over wat eventuele kosten en vergoedingen zijn. Ook kunt u informatie inwinnen bij uw verzekeraar.

 

Financiering van de GGZ

Zowel de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) als de Specialistische GGZ (S-GGZ) vallen onder de Zorgverzekeringswet en zijn verzekerd via de basisverzekering waarvoor iedere Nederlander verplicht is verzekerd.
Binnen de basisverzekering geldt een wettelijk eigen risico van 385 euro. Wanneer iemand aanspraak maakt op zorg komt deze eerst voor rekening van dit eigen risico. Voor het meerdere volgt vergoeding vanuit de basisverzekering.
De tarieven zijn gebaseerd op de totale besteedde tijd voor uw behandeling. Behalve de face-to-face tijd, is dit de zogeheten indirecte tijd die bestaat uit voorbereiding, hersteltijd, dossiervoering, rapportage, overleg (met collega's, verwijzer) en registratie. Ook alle contacten buiten de sessies, telefoon en mail-contact, dienen geregistreerd te worden.
In de Basis GGZ zijn op basis van de totale besteedde tijd 5 prestaties afgeleid, waarvan er 4 door De Psychologengroep geleverd worden. Deze vindt u verder op deze pagina.
In de Specialistische GGZ wordt op basis van de totale besteedde tijd in combinatie met de diagnose een zogeheten Diagnose Behandel Combinatie (DBC) afgeleid. Deze worden op hun beurt ingedeeld in zogenaamde productgroepen die bestaan weer uit zogeheten producten. Van de laatste bestaan er enkele honderden. Ook deze kunt u verderop vinden.


Vergoeding

Uw behandeling wordt deels of volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook als De Psychologengroep of uw behandelaar geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan is de laatste wettelijk toch verplicht een deel van de kosten te vergoeden. Deze gedeeltelijke vergoeding hoort zo hoog te zijn, dat het bedrag dat u zelf moet bijbetalen geen zogeheten 'hinderpaal' vormt om bij de behandelaar van uw keuze in behandeling te gaan.
De jurisprudentie zegt dat deze vergoeding van on-gecontracteerde zorg 75%-80% van het tarief behoort te zijn. Oorspronkelijk werd hiermee het wettelijke NZA-tarief bedoeld; zorgverzekeraars zijn echter steeds meer hun eigen tarieven gaan hanteren.
Om te weten wat de nu precieze vergoeding is die u van uw verzekeraar kunt verwachten, zult u bij deze moeten informeren.


Wat betekent dit nu concreet voor u?


Kosten

Vanzelfsprekend wilt u voordat u in behandeling gaat weten wat de kosten zullen zijn. Zoals hierboven gezegd is er een wettelijk eigen risico. Wanneer u dit nog niet heeft opgesoupeerd in verband met andere zorgkosten, dan zult u hiermee te maken krijgen. Dit eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.
Of u daarnaast nog extra kosten heeft in de vorm van een eigen bijdrage, hangt af van uw specifieke polis (wel of geen restitutie-polis) en de behandelaar van uw keuze. Mogelijk is er een contract met uw zorgverzekeraar, in dat geval heeft u geen eigen bijdrage. Is er geen contract, dan kan het nog steeds zo zijn dat u geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Dit kan echter ook wél het geval zijn. Dit is afhankelijk van uw behandelaar. Of u wel of geen eigen bijdrage verschuldigd bent, kunt u zien bij het profiel van de desbetreffende psycholoog.

Er kan dus sprake zijn van de volgende gevallen:


Restitutie-Polis

Wanneer u een restitutie-polis heeft, dan heeft u sowieso geen eigen bijdrage. Het maakt hierbij niet uit bij welke behandelaar u in behandeling komt en of er nu wel of geen contract is met uw zorgverzekeraar. De kosten worden altijd voor 100% vergoed (met uitzondering van het wettelijk eigen risico). De declaratie bij uw zorgverzekeraar kunnen wij bij sommige labels rechtstreeks doen, bij andere verzekeringsmaatschappijen krijgt u zelf de factuur. Deze dient u dan zelf te declareren, waarna u na ontvangst van de vergoeding van de factuur door uw verzekeraar, deze kunt voldoen aan De psychologengroep.
Een restitutie-polis is derhalve veruit te preferent boven een natura-polis. Zo heeft u gegarandeerd 100% vergoeding van uw zorgkosten en volledig vrije keuze van behandelaar. Een restitutie-polis kost gemiddeld vijf euro per maand meer dan een natura-polis bij dezelfde verzekeraar. Er zijn echter ook restitutie-polissen die goedkoper zijn sommige natura-polissen van andere zorgverzekeraars.


Contract

Heeft u geen restitutie-polis maar een natura-polis? Is er echter met uw zorgverzekeraar een contract? Dan heeft u geen eigen bijdrage en worden de kosten rechtstreeks door uw verzekeraar vergoed aan De Psychologengroep.
Met ingang van 2019 zijn er vrijwel geen contracten meer afgesloten met zorgverzekeraars. De reden hiervan is dat jaar op jaar de voorwaarden en tarieven verslechteren die verzekeraars opnemen in hun contracten met vrijgevestigden. Wij raden u derhalve aan om voor 2019 een restitutie-polis af te sluiten.
Alleen in Marum heeft collega W. de Jong als enige een contract met Zilveren Kruis Achmea en haar submerken (waaronder De Friesland Zorgverzekeraar). 


Behandelaar zonder eigen bijdrage

U heeft een natura-polis en er is geen contract met uw zorgverzekeraar? Als de behandelaar van uw keuze geen eigen bijdrage hanteert, heeft u ook in dat geval geen extra kosten.


Behandelaar met eigen bijdrage

U heeft een natura-polis en er is met uw verzekeraar geen contract? En uw behandelaar hanteert de wettelijke NZA-tarieven? Dan dient u rekening te houden met de volgende kosten afhankelijk of uw behandeling valt onder de Generalistische Basis GGZ dan wel de Specialistische GGZ.


Generalistische Basis GGZ

Voor uw behandeling in de GB-GGZ ontvangt u na afloop van de behandeling meestal zelf de factuur. Deze kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar en u zult deze deels vergoed krijgen (zie hier boven bij 'Vergoeding'). Zelf bent u verantwoordelijk voor het voldoen van de gehele rekening. Het verschil tussen de factuur die u ontvangt en de vergoeding door uw zorgverzekeraar, is uw eigen bijdrage.
Hoeveel uw zorgverzekeraar precies vergoedt, hangt van uw polis af en zult u bij uw verzekeraar dienen na te vragen. De Psychologengroep hanteert voor de hoogte van de factuur de wettelijke NZA-tarieven.

Voor 2021 zijn deze als volgt:

Prestatie Inhoud NZA-tarief
Onvolledig behandeltraject screening en/of intake, in totaal maximaal 120 minuten directe en indirecte tijd €228,04
Kort screening en intake + maximaal 3 behandelsessies, in totaal maximaal 295 minuten directe en indirecte tijd €522,13
Middel screening en intake + 4 tot 6 behandelsessies, in totaal maximaal 495 minuten directe en indirecte tijd €885,01
Intensief screening en intake + 7 tot 10 behandelsessies, in totaal maximaal 750 minuten directe en indirecte tijd €1.434,96

Voor 2020 zijn deze als volgt:

Prestatie Inhoud NZA-tarief
Onvolledig behandeltraject screening en/of intake, in totaal maximaal 120 minuten directe en indirecte tijd €219,78
Kort screening en intake + maximaal 3 behandelsessies, in totaal maximaal 295 minuten directe en indirecte tijd €503,47
Middel screening en intake + 4 tot 6 behandelsessies, in totaal maximaal 495 minuten directe en indirecte tijd €853,38
Intensief screening en intake + 7 tot 10 behandelsessies, in totaal maximaal 750 minuten directe en indirecte tijd €1.383,65

Voor 2019:

Prestatie Inhoud NZA-tarief
Onvolledig behandeltraject screening en/of intake, in totaal maximaal 120 minuten directe en indirecte tijd €207,19
Kort screening en intake + 3 behandelsessies, in totaal maximaal 295 minuten directe en indirecte tijd €507,62
Middel screening en intake + 4 tot 6 behandelsessies, in totaal maximaal 495 minuten directe en indirecte tijd €864,92
Intensief screening en intake + 7 tot 10 behandelsessies, in totaal maximaal 750 minuten directe en indirecte tijd €1.356,25


Specialistische GGZ
Binnen de S-GGZ wordt gewerkt met Diagnose Behandel Combinaties (DBC's). Deze worden afgeleid uit de diagnose en de totaal bestede tijd. Op die manier zijn er meerdere zogeheten 'productgroepen' en enkele honderden 'producten'. Het voert te ver om deze hier allemaal te specificeren.
Het overzicht met alle NZA-tarieven voor de S-GGZ kunt u zien via de link voor respectievelijk de jaren 2019, 2020 en 2021.