Bijdrage te hoog

  • Home
  • Bijdrage te hoog

Wanneer u een eigen bijdrage heeft en u twijfelt daardoor of u bij ons in behandeling wilt of kunt komen, zijn er verschillende opties die u kunt onderzoeken waardoor u mogelijk wél in behandeling kunt komen.
Dit zijn:

  • Toch volledige vergoeding door uw zorgverzekeraar omdat de wachttijd elders te lang is
  • Vergoeding eigen bijdrage door werkgever
  • Vergoeding door het UWV
  • Betalingsregeling bij DPG
  • Sommige behandelaren geven korting
  • Per 1 januari overstappen naar een restitutie-polis met 100% vergoeding


Uw zorgverzekeraar: de Treeknorm

Ondanks uw verzekeringspolis kan uw zorgverzekeraar verplicht zijn uw behandeling volledig te vergoeden. Dat is het geval wanneer u niet binnen 14 weken na aanmelding kunt starten met een behandeling bij een praktijk of instelling die een contract heeft met de zorgverzekeraar.

Uw zorgverzekeraar is verplicht ervoor te zorgen dat uw behandeling in de GGZ start binnen 14 weken. De norm van 14 weken tussen aanmelding en start van uw behandeling noemen wij de Treeknorm. Wanneer u niet binnen 14 weken terecht kunt bij een organisatie mét een contract en bij De Psychlogengroep kunt u wél binnen 14 weken terecht, dan kunt u een beroep doen op de Treeknorm. Uw zorgverzekeraar is in dat geval verplicht uw behandeling 100% te vergoeden, ook wanneer u eigenlijk een eigen bijdrage heeft.

U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar weet met welke zorgaanbieders zij een contract hebben en zal u daar moeten onderbrengen, wanneer u vanwege uw eigen bijdrage niet bij De Psychologengroep terecht kunt. Uw zorgverzekeraar dient er bovendien voor te zorgen dat u daar binnen 14 weken terecht kunt. Kan uw zorgverzekeraar er niet voor zorgen dat uw behandeling bij een andere zorgaanbieder binnen 14 weken start? Dan is uw zorgverzekeraar verplicht 100% van de behandeling bij De Psychologengroep te vergoeden. U kunt uw behandelaar vragen om een standaardbrief waarmee u een beroep doet op de Treeknorm. Deze brief kunt u toesturen aan uw zorgverzekeraar.

Uw werkgever

Bent u in loondienst? Werkgevers betalen regelmatig de eigen bijdrage voor hun medewerkers. Hoe eerder u aan uw herstel kunt werken, hoe eerder u misschien kunt starten met reïntegreren. Mocht uw werkgever een offerte willen ontvangen voor de kosten, dan kan dat uiteraard. Uw behandelaar kan dat voor u opvragen.

Het UWV

Wordt u begeleid door het UWV? Ook het UWV betaalt regelmatig de kosten van de eigen bijdrage. Bespreekt u dit gerust met uw begeleider van het UWV. De Psychologengroep is aangewezen als leverancier van medische diensten. Het UWV kan u rechtstreeks bij ons aanmelden via uwv@depsychologengroep.nl.

Andere mogelijkheden

Helaas zijn de vergoedingen van zorgverzekeraars zo laag dat wij een eigen bijdrage in rekening moeten brengen. Wij brengen het Nza-tarief in rekening zonder korting. Kunt u uw eigen bijdrage niet in één keer betalen? Dan kunt daar een betalingsregeling voor afsluiten via uw online factuurdossier. Sommige behandelaren bieden in uitzonderlijke gevallen korting op de Nza-tarieven.

Aan het einde van het jaar kunt u overstappen van zorgverzekeraar of polis. De nieuwe polisvoorwaarden en premies moeten door zorgverzekeraars half november bekend worden gemaakt, zodat u genoeg tijd heeft een keuze te maken. U kunt er voor kiezen om, mocht u bij De Psychologengroep in behandeling willen, beperkt te starten of de start van uw behandeling uit te stellen tot na 1 januari 2024. Mogelijk kunt u overstappen naar een zorgverzekeraar met gunstiger voorwaarden. 

** Wij zien het aantal zuivere resitutiepolissen, dat wil zeggen: polissen die zonder voorwaarden 100% van de kosten vergoeden, jaarlijks afnemen. Of en zo ja, hoeveel restitutiepolissen er in 2024 zullen zijn, weten wij niet en kunnen ook wij pas na half november zien.