Professioneel Statuut

Met een Professioneel Statuut wordt een nadere invulling gegeven aan de eis van de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (hierna: ‘Wkkgz’) waarin een zorgaanbieder wordt verplicht om te voorzien in een kwaliteitsstatuut met een duidelijke verantwoordelijkheidstoedeling teneinde verantwoorde zorg bieden.

Het Professioneel Statuut geeft het kader aan waarbinnen de zorg binnen De Psychologengroep GGZ wordt verleend en beschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de zorgverlener. Het Professioneel Statuut bevat regels over de interdisciplinaire samenwerking. Tevens geeft het Professioneel Statuut de verhouding weer tussen de verplichtingen van de zorgverlener en de verplichtingen van de organisatie.

Het Professioneel Statuut van De Psychologengroep GGZ vindt u hier